Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Kansanedustajaehdokas Minna Arve bloggaa: Hyvinvointiyhteiskunta kaipaa korjausliikettä

Julkaistu 9 vuotta sitten · 16.3.2015 · Suvi Uusitalo

Asiakkaalla on oltava oikeus valita, mistä sosiaali- ja terveyspalvelunsa hankkii. Nyt näin ei ole. Helsingin Sanomat kertoi 11.3., että vain puolet pääkaupunkiseudun asukkaista käyttää julkisia terveysasemapalveluita. Loput käyttävät yksityisiä hoitovakuutuksia tai työterveyshuoltoa.

Nykyinen järjestelmämme asettaa ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan, sillä nyt vain ne, joilla on varaa, voivat valita. Valtaosa hyvin toimeentulevista asukkaista hakee lääkäripalvelunsa muualta kuin kunnan terveyskeskuksesta. Vallinnanvapaus kuuluu kaikille.
Sosiaali- ja terveyspalveluista puhuttaessa unohdetaan yleensä se tärkein: palvelut on rakennettava ihmisen näkökulmasta. Sen sijaan, että puhumme jatkuvasti siitä, kuka palvelut tuottaa, olisi huomattavasti rakentavampaa keskittyä siihen, että palvelut ovat laadukkaita ja ylipäänsä ihmisten saatavissa. Myös tulevaisuudessa. Olennaista on varmistaa, että lääkäriin tai hoitajan vastaanotolle pääsee ja että ihmiset saavat tarvitsemaansa hoitoa.

Suomessa palvelut ovat pääsääntöisesti hyvät, kunhan vain pääsee niiden piiriin. Huolenpito kokonaisuudesta ei kuitenkaan useimmiten toimi ja asiakaslähtöisyydessäkin on reilusti parantamisen varaa. Koska ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia, on myös palveluiden oltava monipuolisia ja joustavia. Valinnanvapautta lisäisi esimerkiksi se, että terveysasemille pääsisi myös ilta-aikaan.

Vanhustenhoito on yksi hyvinvointiyhteiskunnan laadun mittari. Vanhusten oma toive on, että he voivat asua kodissaan mahdollisimman pitkään ja sitä on kunnioitettava. Laadukas kotihoito edellyttää kuitenkin hoitohenkilökunnalta vahvaa ammattitaitoa ja osaamista. Kotihoidossa on päästävä pysyviin hoitajatiimeihin, jotta hoitajat tuntisivat asiakkaansa ja tunnistavat heidän tarpeensa. Kyse on myös asiakkaan kokemasta turvallisuudentunteesta. Vanhustenhoidossa kodin rinnalle on luotava myös vaihtoehtoja. Turvallista ja kodinomaista asumista voisivat tarjota esimerkiksi senioritalot tai perhehoito. Tässä Suomessa on paljon opittavaa.

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon voimavarat on kyettävä hyödyntämään. Asiakkaan valinnanvapaus on erinomainen keino parantaa palvelujen saatavuutta ja lisätä tervettä kilpailua. Siten myös palvelujen laatu paranee. Nykymeno ei voi jatkua.

Mitäpä jos luotettaisiin ihmisten omaan harkintakykyyn ja valinnanvapauteen?

Minna Arve
Kirjoittaja on puoluesihteeri ja Kokoomuksen turkulainen eduskuntavaaliehdokas.

Turun Kokoomuksen sivuilla julkaistaan ennen huhtikuun 19. päivän eduskuntavaaleja Kokoomuksen turkulaisten ehdokkaiden blogikirjoituksia. Ensimmäisenä on vuorossa puoluesihteeri Minna Arve.