Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Iina Antinluoma: Poistotekstiili on rajaton resurssi

Julkaistu 7 vuotta sitten · 18.9.2017 · villelaakso

Vaatekaappien järjestäminen ja tyhjennys ovat arkisia toimintoja merkillisine kuvioineen. Mitä tehdä käyttämättömille vaatteille, kuluneille villapaidoille tai kodintekstiileille, pohdin jälleen. Enkä lie ainoa.

Suomessa heitetään vuosittain pois arviolta noin 70 miljoonaa kilogrammaa tekstiilijätettä. Vaikka elämme kiertotalousyhteiskunnassa ja yritämme hillitä turhaa kuluttamista. Vaikka yritämme vähentää yhdyskuntajätettä ja suuntaamme kohti ekologisesti kestävämpää elintapaa, poistotekstiiliä päätyy aivan liian vähän uusiokäyttöön. Nyt kuitenkin ilma väreilee muutosta.

Poistotekstiilien loputon raaka-ainevirta on olemassa oleva resurssi, josta tutkimus, kunnat ja kuluttajat ovat yhdessä yhä enenevässä määrin kiinnostuneita. Arvot ja asenteet, tavat toimia muuttuvat. Onneksi.

Lounais-Suomessa on pitkä perinne kierrätyskelpoisten materiaalien lajittelussa. 17 kunnan omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH), Turun AMK ja VTT ovat yhdessä ottaneet vetääkseen Suomeen rakennettavan poistotekstiilin keräys-, lajittelu-, ja jatkojalostuskokonaisuus Telaketjun. Toteutuessaan Telaketjulla on vahva työllistävä vaikutus.

Verkostomainen sekä monialainen Telaketju on jatkoa Tekstiili 2.0 pilotille, joka toimi LSJH:n alueella vuoden 2016 ajan. Hanke toi näkyviin sekä hyviä käytänteitä että pullonkauloja tekstiilijätteen keräämisessä, käsittelyssä, lajittelussa sekä varastoinnissa. Niistä on otettu opiksi. Pilotti antoi asiantuntijatahoille vahvaa kokemusta tekstiilikierrätystä aivan uudelle tasolle nostavaan kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuvaan Telaketjuun, jonka tavoite on rakentaa poistotekstiilin hyödyntämisen kokonaiskonsepti kotimaisen arvoketjun turvin.

Lähitulevaisuudessa keräys, lajittelu ja materiaalivirta tuotetaan suomalaisten yritysten kehittämällä teknologialla. Siten poistotekstiili, mukaan lukien vanhat villapaitani, voidaan jalostaa Suomessa korkean lisäarvon tuotteeksi eteenpäin käytettäväksi teollisuudelle.

Jos tekstiilinjalostuslaitos toteutuisi lähitulevaisuudessa Turun alueelle, se vahvistaisi entisestään myös useiden Telaketjun paikallisten kumppaneiden, kuten TST (Työtä, Sosiaalisuutta, Terveyttä) ry:n Texvex- toimintaa, jota Turun kaupunki rahoittaa. Lisäksi TST-Texvex on Telaketjussa mukana muun muassa suunnittelemassa lajittelukoulutusta, josta voi tulla osa ammatillisen koulutuksen näyttötutkintoa. Hankkeesta alkaa pilotti jo syksyllä 2017.

Iina Antinluoma
Kirjoittaja on Turun Kokoomuksen hallituksen jäsen